Podmienky LOVELY BEAUTY


Milé klientky,

1, Objednaný termín považujeme za pevný pri zmene treba informovať (web,email,sms,tel, ) keď sa neviete dostaviť na dohodnutý termín treba minimálne 24 hodín vopred informovať , inak Váš termín pri následujúcej návšteve bude spoplatnený 50% z plnej sumy procedúry z aktuálneho cenníka.

Ak sa to opakuje 3x , že na termín neprídete alebo ho neustále prehadzujete automaticky ste na listine klientiek , ktoré už do LOVELY BEAUTY lashes a LOVELY BEAUTY by LUNA neobjednávame.

Maximálny čas meškania je 15 minút potom Váš termín je zrušený. Pri meškaní Nás prosím formou sms,telefonicky alebo webu informujte o Vašom meškaní. 

2, Permanentný make-up je potrebné vopred uhradiť zálohu 50€ buď v hotovosti alebo na účet . Potom bude Váš termín platný. Pri neuhradení zálohy nebude Váš termín zapísaný. 

3, Pokiaľ nieje termín zrušený alebo presunutý minimálne 24 hodín vopred , Vaša uhradená suma (na účet, poukážke, v hotovosti)  prepadá v prospech LOVELY BEAUTY lashes a LOVELY BEAUTY by LUNA. 

4, Všetky pravidlá platia na všetky služby v salóne.

5, Doplnenie aplikovaných mihalníc je do 4 týždňov od poslednej aplikácie . Po 4 týždňoch je suma za mihalnice ako za nové podľa aktuálneho cenníka. Ak mihalnice vypadajú skôr ako 4 týždne suma je učtovaná za nové mihalnice. 

6, Pri objednávke je potrebné uviesť o akú procedúru je záujem a čo všetko sa bude vykonávať. Nakoľko podľa toho sa stanovuje určený čas na klienta.

7, Kontaktujte Nás v pracovnom čase od pondelka do piatku . Počas víkendov a sviatkov nepracujeme

8, Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 3 dni odo dňa návštevy v LOVELY BEAUTY lashes a LOVELY BEAUTY By LUNA  . Peniaze nevraciame. O dôvodnosti uplatnenej reklamácie rozhodne salón LOVELY BEAUTY a LOVELY BEAUTY By Luna najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Ak ste si predplatili svoje pocedúry peniaze sa nevracajú je potrebné dočerpanie kreditu Vami alebo Vami darovať inej osobe. 

Darčekova poukážka jej platná maximálne 6 mesiacov od zakúpenia. 

9. Kurz na mihalnice je neplatný na otvorenie prevádzky na živnosť je to iba doplnková forma. Pri rezervácií termínu treba uhradiť zálohu 50€  (nevratná záloha) za kurz je potrebné aby bolo uhradená najneskôr 14 dní pred začatím kurzu buď v hotovosti alebo na účet. Pri odchode z kurzu dostanete faktúru o úhrade. 


10. Pri kozmetickom ošetrení tváre, depilácií cukrom či voskom a maderoterapií je potrebné pri jemnej pokožke upovedomiť salón o kvalite kože na citlivých miestach ako je intim a pleť v prípade maderoterapie o vašom zdravotnom stave . V prípade neupovedomia ak sa stane nejake poálenie, rekacia či modriny alebo podobna vec salon nezodpovedá za poškodenú osobu. Nakolko salon Lovely Beauty nenesie zodpovednosť ak neoznámite na ake ine ošetrenia ste chodili v iných studiach.
11. ALTERNATíVNE RIEŠENIE SPOROV : Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Ďakujem, a teším sa na Vašu návštevu :)


VITAJTE 

LOVELY BEAUTY lashes - LOVELY BEAUTY by Luna 
 
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!