Podmienky LOVELY BEAUTY


Milé klientky,

1, Objednaný termín považujem za pevný pri zmene treba informovať (web,email,sms,tel, ) keď sa neviete dostaviť na dohodnutý termín treba minimálne 24 hodín vopred informovať , inak Váš termín pri následujúcej návšteve bude spoplatnený 50% z plnej sumy procedúry z aktuálneho cenníka alebo na č.ú : SK06 1100 0000 029 3432 2467

Ak sa to opakuje 3x , že na termín neprídete alebo ho neustále prehadzujete automaticky ste na listine klientiek , ktoré už do LOVELY BEAUTY neobjednávam.

Maximálny čas meškania je 15 minút potom Váš termín je zrušený. Pri meškaní aj 5 minút ma prosím formou sms alebo webu informujte o Vašom meškaní. 

2, Permanentný make-up je potrebné vopred uhradiť zálohu 50€ buď v hotovosti alebo na účet . Potom bude Váš termín platný. Pri neuhradení zálohy nebude Váš termín zapísaný. 

3, Pokiaľ nieje termín zrušený alebo presunutý minimálne 24 hodín vopred , Vaša uhradená suma (na účet, poukážke, v hotovosti)  prepadá v prospech LOVELY BEAUTY. 

4, Ranný termín t.j 7:30 je potrebná záloha 10€ buď v hotovosti alebo na účet. Pri príchode na termín Vám bude táto suma odrátaná . Ak sa nedostavíte záloha prepadá v prospech LOVELY BEAUTY.

5, Doplnenie aplikovaných mihalníc je do 4 týždňov od poslednej aplikácie . Po 4 týždňoch je suma za mihalnice ako za nové podľa aktuálneho cenníka. Ak mihalnice vypadajú skôr ako 4 týždne suma je učtovaná za nové mihalnice. 

6, Pri objednávke je potrebné uviesť o akú procedúru je záujem a čo všetko sa bude vykonávať. Nakoľko podľa toho sa stanovuje určený čas na klienta.

7, Kontaktujte ma v pracovnom čase od pondelka do piatku . Počas víkendov a sviatkov nepracujem

8, Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 3 dni odo dňa návštevy v LOVELY BEAUTY . Peniaze nevraciame. O dôvodnosti uplatnenej reklamácie rozhodne salón LOVELY BEAUTY najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Ak ste si predplatili svoje pocedúry peniaze sa nevracajú je potrebné dočerpanie kreditu Vami alebo Vami darovať inej osobe. 

Darčekova poukážka jej platná maximálne 6 mesiacov od zakúpenia. 

9, Prosím Vás aj skrz Váš relax nechodte sem - psíkom, dieťatkom či partnerom. Vyrušuje to pri práci a Vašom relaxe a ruší to aj kolegyňu ktorá potrebuje tak isto kľud a relax pre svojích klientov.

10. Pri absolvovaní kurz je potrebné mať buď akreditovaný kurz kozmetička alebo vzdelanie v obore inak kurz Lashes bude neplatný na otvorenie prevádzky na živnosť je to iba doplnková forma. Pri rezervácií termínu treba uhradiť zálohu 50€  (nevratná záloha) za kurz je potrebné aby bolo uhradená najneskôr 14 dní pred začatím kurzu buď v hotovosti alebo na účet. Pri odchode z kurzu dostanete faktúru o úhrade. 
11. ALTERNATíVNE RIEŠENIE SPOROV : Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Ďakujem, a teším sa na Vašu návštevu :)


© 2016 Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!